דף הבית >> כותבים על הרש"ש הקדוש זיע"א. >> פזמון רפאל לרש"ש - לכבוד הרש"ש הקדוש זיע"א.
 

שחיבר יו"ר העמותה ורב בית הכנסת אור-הרש"ש
ר' רפאל בר-שם - הי"ו.