דף הבית >> כותבים על הרש"ש הקדוש זיע"א. >> פזמון הבן איש חי - לרש"ש הקדוש.
 

פזמון שחיבר כמוהר"ר חכם יוסף חיים ה"בן איש חי" זצוק"ל זיע"א
לכבוד הרש"ש הקדוש זצוק"ל זיע"א.